Liên Hệ

Thông tin liên hệ

65C Trần Quốc Toản,Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt nam
Email: info@kisusushi.com
Tel: +84 (24) 3632 1919